top of page

אולי שברמת אביב יקבלו את המהגרים?

אחר תרדמת מנהיגותית רבת שנים- אפריקה כבר כאן. נכבשנו. ומה שלא נעשה נצא נפסדים. כולם מאשימים, ורק לנו אסור להיות בעדנו. כפתרון התחלתי, העשירונים ואנשי הציבור ההומניים מהרצליה פיתוח, כפר שמריהו, רמת אביב ג’ ורמת השרון מבקשים מהרשויות שלא לגרשם, ומבטיחים לסלק את אנשי הבטחון ומצלמות האבטחה כדי לאפשר לפליטים להתאכלס במבואות ביתם ואף להקים אהלי מחאה בחצר ביתם. את ילדיהם ובנותיהם הם יציבו לשירות המהגרים; הצעת מזרנים, חלוקת ארוחות, כיבוס בגדים וחיבוק חם.

Comments


bottom of page