top of page

אמנת הויכוח

אני מניח שהעימות שהתקיים הלילה בין אובמה לרומני מעלה אצל עוד רבים קנאה עזה בהתנצחות המשוחררת הזו על המסך. הדמוקרטיה הישראלית המהדרת חסרה בתכונה רבת ערך אם לפוליטיקאים שלנו אין את האומץ (או היכולת) להתכנס לדיבייט, לנהל שוק דעות אמיתי, להתווכח ולהתעמת בנסיון לשכנע אפוא ישירות את הבוחר הישראלי שיגלה בבירור את הברירות בין האידיאולוגיות, המודלים המנהיגותיים, מונחותו ונכונותו בתחומי החברה, הכלכלה ועוד – של כל מועמד.

#עימות #אובמה #רומני #דמוקרטיה #דיבייט

bottom of page