top of page

בלעדי: שלמה ארצי חבש כיפה


הזמר הישראלי שלמה ארצי, נצפה היום, שישי, כשהוא חבוש כיפה – מאזין לשיעור תורה בחברת נערים בישיבת ההסדר, במסגרת נופש בעיר צפת.

קולות השירה שבקעו מישיבת ההסדר בעיר בשעות הבוקר תפסו את אוזניו של הזמר. היתה זו תפילת הלל אותה קיימו התלמידים בשירה ובליווי מוזיקלי. הוא נכנס להיכל הישיבה.

ארצי תכנן להיכנס לשתי דקות ולהמשיך בהליכה היומית, אך נשבה בקסם הרוחני, חבש כיפה ונותר במקום במשך כשעתיים. בסיום התפילה, הגיע רב העיר, הרב שמואל אליהו, למסור את שיעורו הקבוע בישיבה.

ארצי התיישב לצדו של הרב והאזין בקשב רב לדברים. “עם כזה אור, למה אתם לא הולכים לבנות את בית המקדש?”, שאל.

גם בשבת המשיך ארצי במסע הרוחני שעבר והתפלל את התפילות בבית הכנסת אבואב בעיר.

bottom of page