top of page

האישיות המבדילה

עכשיו סיימתי לקרוא ספר מלא תובנות. ביניהם הבנתי כי לא המראה, הכח או האמצעים שיש לאדם, הם שמבדילים אותו מהאחרים, כי אם דבר-מה שמעל ומעבר לכך, הדבר שאנחנו קוראים לו: אישיות. ככל שהאדם מחובר לעצמו, מזוהה ומגובש לכדי מה שהוא- כך הוא מורם וערכי יותר.

Commentaires


bottom of page