top of page

החופש לבחור

לא לכל אחד החופש לבחור את הדרך וללכת בעקבות הלב. החופש להסס להתלבט ולהמתין, החופש לשקול, לבחור ולהתנתק – קשה יותר מכל בטחון סביבתי אחר. כמה אפשר לקנא באלה שניסו או החלו ללכת בדרכם שלהם עם כוח אומץ ונחישות, בידיעה שגם אם ייכשלו לפחות נותנים לעצמם עוד הזדמנות. זה הזמן.

bottom of page