top of page

הטוּב הרחוק מהפריים-טיים

שלוש ילדות מתוקות שנקשו בדלת בערב שבת, נתנו לנו עוגה ובירכו על המגורים החדשים והשכנות שנולדה – חיממו לי את הלב כפי שלא הכרתי, והזכירו לי שהעולם עדיין מלא ביהודים טובים, אנושיים, אכפתיים, אוהבים ומקרבים. אלו שרחוקים מהפריים-טיים וסדר היום.

Comments


bottom of page