top of page

הצבעוניים אינם מהווים איום על השחור-לבן

התורה כתובה שחור על גבי לבן, ואף על פי כן כשהקדוש ברוך הוא הסתכל בה וברא את העולם, התוצאה הייתה בריאה צבעונית וססגונית. בעיני הקב”ה הצבעים אינם מהווים איום על השחור והלבן, להיפך, הם פירוש ססגוני שלו.

– המוזיקאי גד ליאור

Comments


bottom of page