top of page

ושוב בחירות; הפשילו שרוולים

ראש הממשלה נקב בפני מקורביו בשני תאריכים אפשריים לבחירות – 14 באוגוסט או 4 בספטמבר. בכירים בקואליציה האשימו: “נתניהו הוא זה שמוביל להקדמת הבחירות”

הדיווח המלא כנסו 

Comments


bottom of page