חברות אמיתית

חברות אמיתית זה להיות שם גם כשלא מתאים לך. גם כשלא בא לך, גם כשאין לך עצבים, גם כשאין לך זמן או כוח כרגע. חברות אמיתית זה לא להיות שם רק כשכיף ונחמד או בשביל צחוקים מזדמנים. חברות אמיתית זה הרגעים שבהם אתה צריך להתעלות על עצמך קצת. להתאמץ.

לילך סיגל