top of page

חברות אמיתית

חברות אמיתית זה להיות שם גם כשלא מתאים לך. גם כשלא בא לך, גם כשאין לך עצבים, גם כשאין לך זמן או כוח כרגע. חברות אמיתית זה לא להיות שם רק כשכיף ונחמד או בשביל צחוקים מזדמנים. חברות אמיתית זה הרגעים שבהם אתה צריך להתעלות על עצמך קצת. להתאמץ.

לילך סיגל

bottom of page