top of page

כדי לגבש דעה- דעו את כולם

אני תמיד רואה לנגד עיני את דברו של אריאל שרון שנהג לומר כי כדי לבסס דעה מוצקת ובריאה אנו מוכרחים להקשיב לכל הצדדים עד הסוף ולשמוע הכל. אז אנא אל תתלהטו כמו עדר, אלא השתדלו להבין את הפערים ההשקפתיים והתרבותיים בין הזרמים כדי לגבש דעה פוליטית עם אלטרנטיבה נכונה ולבנות חברה דמוקרטית תוך אמונה בשיטה הרב מפלגתית בממשל שלנו.

bottom of page