top of page

כולנו זיו שילון

כולנו עם הקצין האמיץ זיו שילון, מתפללים להחלמתו המהירה והשלמה. הנה קטע מצמרר של סיפור הגבורה של זיו שלא מותיר מקום לאדישות:

…מעוצמת הפיצוץ נפל זיו על האדמה, אך מכיוון שחשש שבמקום יש מחבלים שעלולים לחטוף אותו, השעין את סנטרו על הקרקע והרים את עצמו למצב עמידה… מכיוון שלא יכול היה להשתמש בידיו, הוא הכניס את אפו אל שמורת ההדק, לחץ עם האף על ההדק וירה… הוא רץ עם ידיים מדממות למרחק עשרות מטרים… כשהגיע אל החיילים ההמומים צעק זיו לחובש: תתעשת. אני המ”פ שלך ותעשה מה שאני אומר לך. תשים לי עכשיו חוסם עורקים או שאני מת… זיו אף נחבל במצחו כשנגח בחובש כדי להאיץ בו…

Comments


bottom of page