top of page

לא אורך החצאית תשפר את פנינו

ההיסטוריה לימדה אותנו שעצרות תפילה, דקדוקי הלכה, התעסקות בצביון, הצבת גדרים וחומרות יתרות- לא הועילו ולא הביאו לנו עולם טוב יותר. ההנהגה החרדית צריכה להבין שכל מה שיטיפו זה בולשיט כל עוד לא יחנכו לשפר את היחסים וההתנהגויות שבין אדם לזולת, לקבל את הזר ולהבין את השונה ללא סייג. הקב”ה העביר לנו מסר ברור: לא ביקשתי מכם דבר אלא שתהיו מכבדים ואוהבים זה את זה. “לעולם יהא אדם!” – זה לפני הכל. תהיו אנושיים קודם לכל. תהיו מוסריים. תהיו הוגנים. תשפרו את המידות שלכם ואת היחס שלכם כלפי אחרים. תקבלו את הזר ותבינו את השונה מכם. תפרגנו ותחמיאו. אל תשנאו. אל תעליבו. אל תתיימרו. אל תבזבזו. אל תפלגו. אל תקנאו. זה מה שישפר את העולם. לא אורך חצאית ולא עובי גרב. לא תעניות ולא הסתגרות בגטאות.

bottom of page