ליברמן לא מספק כותרות

אני עומד כאן היום ורואה את ידידיי העיתונאים ועמיתיי מהמסדרונות מצטופפים זה אל כתף זה, עם פנקסים שלופים ומצלמות מכוונות אלי כמו אקדחים. אני יודע שצר לי לאכזב אתכם: שום כותרת לא תצא מכאן היום, שום אמירה שתספק לכם את האינסרט הלוהט אליו ייחלתם. עד למהדורה של 8 אהיה אולד סטורי. עכשיו תשפכו תילים של פרשנויות שיוכיחו שהיה לי כאן מהלך נסתר עם גאולה ושעשיתי עליכם סיבוב משפחתולוגי בדרך לתמרון פוליטי מתוחכם. אבל לא מעניין אותי מה תחשבו, לפחות תלמדו מאיווט שמותר, אפילו בפוליטיקה הישראלית, לעשות את מה שאתה מאמין בו.