top of page

מלחמות שמצטלמות נהדר

בדרך כלל מלחמות מצטלמות נהדר. מסכות גז ותורים עם ילדים בידיים, ‘פטריוט’ מובל לעוד גבעה ירוקה, מילואימניקים מכתיפים קיטבגים ומטוסי קרב חגים. עד שלא נראה את ביבי על הבופור, את יעלון בחדר מלחמה, את מופז חוזר לפריים ופריצה חיה לשידורי הטלוויזיה – זו רק כוננות. והבעיה עם “כוננות” היא שעד שלא נראה את האויב ואת עיניו – הכל ייראה פתור, והעורכים ימשיכו לעסוק בשיווק סחורה צהובה צוננת.

Kommentare


bottom of page