top of page

מרוב אמביציות

באוטובוס. מרפרף בין העיתון לדרך המוריקה. חושב אם רק הייתי יכול לשכפל את עצמי לחמישה אנשים- היה לי סיכוי להספיק להדביק את קצב האמביציות שלי.

Comments


bottom of page