מרוב אמביציות

באוטובוס. מרפרף בין העיתון לדרך המוריקה. חושב אם רק הייתי יכול לשכפל את עצמי לחמישה אנשים- היה לי סיכוי להספיק להדביק את קצב האמביציות שלי.

© 2019 BY BAMBI ART STUDIO - PR representation and management