סבלו הקבוע של האמן

האמנים סובלים פי מאה מאנשי המעשה הרגילים. כי די בשריטה הקלה ביותר כדי להרטיט את רגשותיהם.

© 2019 BY BAMBI ART STUDIO - PR representation and management