top of page

פוליטיקלי קורקט

בפריים נראו המושבעים הטירונים כמו בשלום כתה א’. וכל האופוריה, וההתרגשות, והסימטריקה, וההתרפסות, והחיוכים, והרכרוכיות, וההתלהבות, והרירים, והמגע עם הכסאות החדשים, והקלישאות, והפוליטיקלי-קורקט. יש להם עד כתה ד’ לרכוש אופי, חזיתיות, קולניות. אחרת אתה מת.

Comments


bottom of page