צעיר, תמיד צעיר

אין לי מושג מתי אתחיל לתפוס את עצמי כבן גילי. מרגיש לי שגם בגיל 80 אעמוד מול המראה ואומר לעצמי: אתה עוד צעיר, צא לכבוש את העולם!

© 2019 BY BAMBI ART STUDIO - PR representation and management