top of page

קרי עזב, ושוב יוותר חלל ריק

קרי עזב והשאיר שוב חלל ריק. אין ולא יהיה את האדם שיגשר את התהום הזה. הפוליטיקלי קורקט אוסר עלינו לדון בעובדה שאילו היה מדובר רק בשאיפות הלאומיות של הפלסטינים- כבר היינו מגיעים אתם מזמן להסכם. ההיסטוריה יודעת היטב שהצענו להם יותר ממה שהם העזו פעם לחלום עליו. בניגוד לכל ההכחשות המתחסדות יש כאן מלחמת תרבות שלא תשקוט. לא האיסלם כשלעצמו, אבל זה הפנאטי והמיליטנטי, ישאף תמיד להרס טוטאלי של הציוויליזציה שלנו שמזכירה לו בכל יום מחדש את כשלונו.
bottom of page