top of page

רבי אשר, לאורך אלך!


לאורו. רבי אשר ז"ל

לאורו. רבי אשר ז”ל


היום לפני 9 שנים הלך לעולמו רבי אשר פריינד זכר צדיק לברכה, מי שמשמש לי כמורה דרך רוחני אנושי ומוסרי, ועיצב חלק גדול מאישיותי.

רבי אשר היה יהודי מזן נדיר שטיפח השקפת עולם אנושית מוסרית ויהודית, אמיתית כנה ושורשית, מחוץ לגבולות הקודים חברתיים או הסטריאוטיפים והמוסכמות. אצלו הפנימיות היוותה משקל, ולא החיצוניות. אצלו לא היו גדולים וקטנים.

הוא הקדיש את כל חייו למען הזולת בשיטה של קבלת האחר והשונה. השריש והנחיל מושגים של ויתור ונתינה. הוקיע גאווה ויוהרה. דגל בטיפוח והעצמת הזולת והוקעת ה’אגו’ העצמי, ועודד אחווה, שיחה, והתמסרות בין החברים.

רבי אשר טיפח את הנרדף. את המסכן. סייע לעניים ולנדכאים. העניק להם את צרכיהם במסירות ובאהבה שאני שני לה. לכולם שימש כאב, מורה דרך, משען ותמיכה.

“תכליתו של האדם” היה אומר “היא עבודת הבורא.” ודרש מאיתנו לראות כל אירוע בחיינו, טוב או רע, כ”סיבה”. כלומר, כעניין בעל טעם ומשמעות, וכמסר ישיר מאת הבורא.

לאורו נלך!

Comments


bottom of page