top of page

רק הסנגור יכול להנהיג העם

היום לפני 203 שנים הלך לעולמו רבי לוי יצחק מברדיטשוב שהיה מנהיג עממי ואהוב, ומפורסם היה באהבתו את הזולת ואפילו את השפל, האביון והרחוק. לימד אותנו לדון לכף זכות, לראות במבט חיובי כל אדם באשר הוא ולהביט תמיד בעין טובה ומבינה, ודחה מושגים של תוכחה וביקורת.

יסוד מרכזי בתפיסתו היה אהבת כל יהודי באשר הוא, חסיד או מתנגד, שומר מצוות או חוטא. לפי תפיסתו- רק מי שממליץ תמיד בצדקת ובגדולת ישראל ראוי להיות מנהיג על ישראל.

Comentarios


bottom of page