מרתף הכליזמרים הירושלמי, 2018 צילומים: Rico Hayas

© 2019 BY BAMBI ART STUDIO - PR representation and management