top of page

שירה

נותן לדברים לקרות

בפינת העבודה שלי אני מרגיש בית. מרגיש את עצמי, את החוויה שלי, את המקום שלי, את מה שנחוץ לי באמת. נותן ללהט, נותן לחולמנות, נותן לדברים לקרות. בלי גבול וזמן.מזכיר לעצמי שאם לא אעשה את זה כמו שאני עושה, ובדרך שבה נועדתי לעשות, זה לא יהיה מוצלח.כן, הרעב קיים, הו הו קיים, ואיתו התשוקה לפרוץ עם כל הגלם והטיוטות וההיסוסים, אבל באותה מידה מתחזקים גם הנחת, הענווה, השחרור, ההתמסרות להשגחה ולתהליכים שבהם דברים מבשילים לכדי פרי.אי לכך ובהתאם לכל האמור לעיל, כל מה שתנצחו.

 

דרך הסבלנות שווה יותר מכל הסמכה ותעודה שאי פעם זכיתם.בפינת העבודה שלי אני מרגיש בית. מרגיש את עצמי, את החוויה שלי, את המקום שלי, את מה שנחוץ לי באמת. נותן ללהט, נותן לחולמנות, נותן לדברים לקרות. בלי גבול וזמן.מזכיר לעצמי שאם לא אעשה את זה כמו שאני עושה, ובדרך שבה נועדתי לעשות, זה לא יהיה מוצלח.כן, הרעב קיים, הו הו קיים, ואיתו התשוקה לפרוץ עם כל הגלם והטיוטות וההיסוסים, אבל באותה מידה מתחזקים גם הנחת, הענווה, השחרור, ההתמסרות להשגחה ולתהליכים שבהם דברים מבשילים לכדי פרי.אי לכך ובהתאם לכל האמור לעיל, כל מה שתנצחו דרך הסבלנות שווה יותר מכל הסמכה ותעודה שאי פעם זכיתם.

26.4.2018

א' אייר תשע"ח

Entertainment

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Lifestyle

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Sports

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Technology

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page