top of page

22,993

מספר החללים שנפלו במלחמות ישראל פורסם והוא 22,993. המדינה קיימת 64 שנים. בניגוד לכל הסיכויים ובסתירה לכל תחזיות המומחים. תוציאו מחשבון: 64 שנים כפול 365 יום בכל שנה. זה: 23,360 ימים.

הביטו בשני המספרים האלה. הם לא כל כך רחוקים זה מזה. הם דומים מאוד, בעצם, ומסמנים לנו: על כל יום שאנחנו חיים ועל כל יום שאנחנו פורחים, מישהו נתן את הנשמה שלו. מישהו נהרג במלחמה כדי לעצור את מי שרוצים שלא נחיה. טוב, אני יודע שהמספרים מכילים תאונות, פיגועים. זה לא ממש חשוב, כי המספר הגדול הוא הממחיש את האמת. יום אחד זה ייעצר, והפער בין מספר הימים לבין מספר החללים יגדל, עד שלא יהיה כל קשר וכל דמיון בין המספרים. יום אחד נהיה מוקפים באוקיינוס של אהבה שאנו ראויים לה במקום באוקיינוס של שינאה בלתי רציונאלית ולא פוסקת. ואז צריך לזכור אפילו יותר מהיום שגם זה הגיע בזכות האנשים האלה. שווה שנהיה שווים אותם, לא?

Comments


bottom of page