top of page

Don’t Nobel it, Dylan

​כאמרתו של מרקס “אני לא מוכן להצטרף למועדון שמוכן לקבל מישהו כמוני”, אצפה מהמורה הרחוק שלי – בשונה ממפתחים בתחומי מדעים וכיוצ”ב – לבל יאות לאסוף את קופסת ההכרה של האקדמיה השוודית למדעים בכדי לקבל “חיזוק” מהמערכת לאיש והיוצר שהוא.

עבורי בוב דילן הוא מורה דרך, מים שקטים חודרים עמוק. בשבילי הוא מנהיג המרד, אינטלקטואל וחוקר עם זיקה אינדיבידואלית – לכל מה שבטבע באדם ולמעלה מהם, יוצר נדיר ממקום של התבוננות, ומודל לאדם המחויב לאמת הפנימית שלו ולא נותן לעולם לבלבל אותו.

הפרס הקונפורמיסטי הזה – שאובמה זכה לו על תקן “איש השלום” (כמה מעליב…) – חסר משמעות אמיתית, בפרט ליוצר כמוהו, שהביא עמו את ה-אמירה חפת הפוליטיקלי-קורקט של המאה עשרים.

או בקיצור:

You – [don’t] play with my world like it’s your little toy.

Comments


bottom of page